Nauči kodirati

☰ Otvori/Zatvori Uređivač koda
×

Kako postaviti tekst na A-Frame 3D virtualnu scenu?

E vo jednostavnog tutoriala za postavljanje teksta na A-Frame scenu za početnike.

Kao što je već navedeno, A-Frame je HTML okvir za kreiranje 3D i virtualne stvarnosti sadržaja. Ovaj primer će koristiti A-Frame zajedno sa HTML i dodati natpis s tekstom na scenu.

1. Inicijalizacija HTML dokumenta:

Klikni na kod da ga kopiraš.

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> <meta charset="UTF-8"> 

<title>A-Frame Tutorial</title> 

<!-- Import A-Frame library --> 

<script src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></script> </head> <body>

2. Dodajte A-Frame scenu:

<!-- A-Frame Scene --> 

<a-scene> 

<!-- Postavite kameru --> <a-entity position="0 1.6 0"> <a-camera></a-camera> </a-entity>

3. Dodajte tekstualni entitet:

<!-- Dodajte tekstualni entitet --> 

<a-entity position="0 1 -4"> <a-text value="Hello, World!" color="black" align="center"></a-text> </a-entity> </a-scene> </body> </html>

4. Zatvaranje HTML dokumenta:

</html>

5. Rezultat:

Ovaj primer kreira A-Frame scenu s tekstom “Hello, World!” postavljenim na sredini scene. Tekstualni entitet je dodat s <a-text> komponentom, a njegove osobine su postavljene putem atributa.

6. Pokrenite vaš HTML dokument:

Spremite ovo kao HTML datoteku (npr. index.html) i otvorite je u web pregledniku. Očekivali biste videti A-Frame scenu s tekstom na sredini.

Ovaj primer je osnovan i pruža osnovnu predstavu o tome kako koristiti tekst u A-Frame sceni. Možete dalje istraživati A-Frame dokumentaciju kako biste saznali više o naprednijim funkcijama i mogućnostima.

Ili možete zalijepiti kod u uređivač koda kako bi vidjeli rezultat.

Ovo može biti vrlo korisno za dodavanje teksta na 3D scene, a možete tako primjerice urediti dio koda dole kako bi dodali natpis “Stari most u Mostaru”.

Evo korak-po-korak tutoriala kako urediti tekst u A-Frame sceni kako biste postigli bolji rezultat:

  1. Dodajte tekst u A-Frame sceni:

<a-text value="Stari Most u Mostaru" position="-2.5 1.25 -1.5" rotation="0 15 0" color="black"></a-text>

Ovaj korak dodaje osnovni tekst bez dodatnih stilskih ili font atributa.

  1. Dodajte font atribut za postavljanje fonta:

<a-text font="exo2bold" 
value="Stari Most u Mostaru" 
position="-2.5 1.25 -1.5" 
rotation="0 15 0" ></a-text>

U ovom koraku dodajemo font atribut kako bismo postavili određeni font (u ovom slučaju, “exo2bold”). Pobrinite se da imate pristup ili učitajte željeni font.

  1. Dodajte width atribut za postavljanje širine teksta:

<a-text 
font="exo2bold" 
value="Stari Most u Mostaru" 
width="24" 
position="-2.5 1.25 -1.5" 
rotation="0 15 0" ></a-text>

Ovaj korak postavlja širinu teksta na 24 jedinice. Prilagodite ovu vrijednost prema potrebama vašeg dizajna.

  1. Rezultat:

Kada kombinirate sve ove korake, dobit ćete kôd koji izgleda ovako:

<a-text 
font="exo2bold" 
value="Stari Most u Mostaru" 
width="24" position="-2.5 1.25 -1.5" 
rotation="0 15 0" ></a-text>

Sada imate tekst u A-Frame sceni s određenim fontom, širinom i pozicijom. Prilagodite vrijednosti prema vašim preferencijama kako biste postigli željeni izgled.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *